Terms and Conditions

Algemene voorwaarden (terms and conditions)

Op alle rechtsverhoudingen tussen Da Goose Mastering en haar cliënten (OF: opdrachtgevers) zijn uitsluitend de door Da Goose Mastering gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen als PDF bestand.

click here for the terms and conditions in PDF format (dutch only).